Üldinfo

26.02.2010

Eesti Ringhäälingute Liit (ERL) on valitsusväline mittetulundusühing, mis edendab rahvuslikku ringhäälingukultuuri ning esindab raadio- ja televisiooniorganisatsioonide huve. Liidul on 10 liiget (1 tele- ja raadioorganisatsioon, 1 tele- ja 8 raadioorganisatsiooni), kes maksavad liikmemaksu. ERL-i liikmeteks on ringhäälinguorganisatsioonid, mitte jaamad, mida ühel organisatsioonil võib olla mitu. ERL-i on koondunud praktiliselt kõik Eesti ringhäälinguorganisatsioonid. Liit osaleb seadusloome protsessis. ERL-I esindajad on kaasatud enamikku ringhäälinguala poliitikaid ja seaduseelnõusid väljatöötavaisse töörühmadesse. ERLil sõlmitud raamlepingud Eesti Autorite Ühinguga, Eesti Fonogrammitootjate Liiduga ja Eesti Esitajate Liiduga teoste kasutamise kohta ringhäälingujaamades.

  • ERL tunnustab rahvuslikke ringhäälingukultuuri edendajaid iga-aastase kuldmikrofoni väljaandmisega.