Raamatulett

26.02.2010

Tellimused esitada e-mailile erl@online.ee (ära näidata ka, kuidas soovite raamatut kätte saada). ERL vastab tellimusele kiiresti, esitades arve (raamatu kaanehinnale lisandub tegelik postikulu). Arve laekumise järel väljastame tellitu postiga (või tellijale muul sobilikul moel) paari päeva jooksul.

   Raadio välimääraja 2009. 
Taskuformaadis teatmik, milles on piirkonniti ära toodud kõik Eestis töötavate raadiojaamade saatjad seisuga 20. november 2008. Kalender. 
ERL. Tallinn 2008. 12 lk. 15 krooni. 


  Ringhäälingukroonika. Felix Moorist Valdo Pandini.
Raamat käsitleb ringhäälingu ajalugu kronoloogilises järjekorras raadio eelloost kuni Vikerraadio loomiseni 1967. Felix Moor ja Valdo Pant on selle perioodi tippisikud. Fotodega illustreeritud ja kuupäevakannete vormis esitatud raamatu on koostanud Vello Lään, fotovalik on tehtud ringhäälingu muuseumi abiga.
ERL, Tallinn 2006, 89 lk. 50 krooni.

  Teelised helisillal.
Raamat hõlmab värvikaid meenutusi 34 isikult, keda ühendavad omavahel raadio, ajastu ja põlvkonnad. Mälestusi on kirja pandud nii oma käega kui intervjuude põhjal. Omavahel põimudes ja üksteist vastastikku täiendades avavad need lugeja ees Eesti ringhäälingulugu. Raamatu koostas ja toimetas Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni osakond.
Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu 2006, 443 lk. 
55 krooni.
  Televisioon Euroopas: regulatsioon, poliitika, sõltumatus
Budapestis asuva Avatud Ühiskonna Instituudi 20 riiki hõlmanud seireraporti eestikeelne versioon, milles on avaldatud raport Eesti kohta, samuti Euroopat käsitlev ülevaateraport. Palju arvandmeid tabelite kujul.
EUMAP, Tallinn 2005, 230 lkTasuta.  Raadio näitab pilti
232 mustvalget fotot raadiotegemisest. Raamat on välja antud rahvusringhäälingu 75. aastapäevaks. Koostajad Vello Lään ja Urmas Loit.
ERL, Tallinn-Tartu-Türi 2001, 131 lk. 50 krooni.  Raadiouudis II.
Raadiouudiste analüüsi seminari ettekanded, mida on toimetatud ja kohandatud professionaalse tegevuse abivahendiks. Vaatluse all on konkreetsete uudistekstide ja saadete keel, tekstide konstruktsioon, uudiste esitus ja saadete ülesehitus. Analüüsijateks on oma ala asjatundjad. Järjeks ja täienduseks poolteist aastat varem ilmunud kogumikule "Raadiouudis". 
ERL. Tallinn 2000. 56 lk. 35 krooni.   Raadiouudis.
Raadiouudiste analüüsi seminari ettekanded, mida on toimetatud ja kohandatud professionaalse tegevuse abivahendiks. Vaatluse all on konkreetses saated ja tekstid. Analüüsijateks on oma ala asjatundjad. 
ERL. Tallinn 1998. 52 lk. 40 krooni.   Korruptsiooni kajastamine.
Kogumik ettekannetega korruptsiooniteemaliselt seminarilt (29.10.98). Seda on täiendatud aktuaalsete tekstidega korruptsiooni kajastamise kohta ning sisaldab ka korruptsiooni vastu võitlemise seaduse teksti. 
ERL. Tallinn 1999. 86 lk. 25 krooni.   Juurdepääs avalikule informatsioonile. 
Kogumik ettekannetega seminarilt, millel käsitleti ajakirjanike juurdepääasuvõimalusi avalikule informatsioonile (12.02.98). Dokumenteerib ja analüüsib toimumisaegset olukorda. Sisaldab väljavõtteid Läänemeremaade Nõukogu demokraatlike institutsioonide ja inimõiguste voliniku Ole Esperseni rahvusvahelisest ülevaatest. 
ERL. Tallinn 1998. 92 lk. 20 krooni.   Ringhäälinguaeg.
Ivar Trikkeli monograafia. Meenutusi ja mõtisklusi ringhäälingu kohast ja rollist ühiskonnas. 
I.T. Tallinn 1998. 184 lk. 60 krooni.   Ajakirjandusvabadus demokraatlikus ühiskonnas. 
Erik Bagestami monograafia meediaeetikast. 
Tartu Ülikooli Kirjastus. Tartu 1997. 106 lk. 25 kr.   Kuidas tehakse raadiot. 
Ameeriklaste Carl Hausmani ja Philip Benoit' ülevaade raadioorganisatsiooni toimimise kohta. Eesti lugeja jaoks ümber pannud Vello Lään. Tutvustatakse erinevaid formaate, müügi ja juhtimise põhimõtteid, samuti tööoperatsioone. 
ERL. Tartu 1995. 134 lk. 10 krooni.