Statuut

* Kuldmikrofon antakse välja silmapaistvate saavutuste äramärkimiseks ringhäälinguvallas, edendamaks rahvusliku ringhäälingukultuuri järjepidevust.

* Kuldmikrofoni antakse nii raadio- kui ka televisiooni eetriajakirjanikule.

* Kuldmikrofoni võib saada nii elutöö kui ka ühekordse silmapaistva saavutuse eest. Mikrofoni omistamise põhjus tuleb teha teatavaks.

* Kuldmikrofoni võib saada vaid ühe korra.

* Kuldmikrofon antakse välja üks kord aastas, 18. detsembril, Eesti rahvusringhäälingu aastapäeval.

* Kuldmikrofoni saaja otsustab Eesti Ringhäälingute Liidu üldkoosolek juhatuse ettepanekul. Juhatus kujundab oma ettepaneku liikmete seas läbi viidava küsitluse põhjal.

* Kuldmikrofoniga kaasneb rahaline preemia, mille suuruse määrab igakordselt Eesti Ringhäälingute Liidu üldkoosolek.

Vastu võetud Eesti Ringhäälingute Liidu üldkoosolekul 2. detsembril 1997.