Kampaaniat toetab

03.01.2011

Raadio vahendusel informatsiooni edastamine on kiireim moodus edastada informatsioon korraga võimalikult paljudele inimestele. Raadiosõnum jõuab pärale, kui raadio on lahti keeratud - ta ei vaja teabe vastuvõtjalt muud aktiivset kaastegevust.

Eesti inimene kuulab raadiot päevas keskmiselt rohkem kui paljudes Euroopa riikides. Seetõttu on igasuguse teabe edastamine ja kampaaniate korraldamine raadiote eetris efektiivsem kui üldiselt tavatsetakse arvata. 

Eesti Ringhäälingute Liit (ERL) pakub riiklikult ja sotsiaalselt oluliste kampaaniate läbiviimiseks oma liikmeraadiote eetrit soodushinnaga. Kampaania korraldamine ERL-i kaudu võimaldab üheaegset juurdepääsu 24 raadiojaama kuulajatele ning säästab korraldusaega, sest suhelda on vaja vaid ühe partneriga. ERL-i kaudu jouab sõnum ka nende raadiojaamade kuulajateni, keda mõnedki reklaamiagentuurid teenimatult ei pea suhtlemisvaeva vääriliseks. Samuti on meie pakutav pakett oluliselt odavam kui mistahes soodustusega otse raadiojaamadest eetriaega tellides.

Raadiotugikampaania on tõhus teistes meedialiikides edastatava põhikampaania toetajana, võimaldades näiteks tele- voi ka tänavakampaania sõnumil märgatavamini pärale jõuda. Samuti on raadiokampaania efektiivne iseseisvalt.

Meie pakutav üks kampaania moodul sisaldab kuni 35-sek heliklipi (Ringhäälinguseaduse tähenduses - saate) edastamist 56 kordaühes ringhäälinguorganisatsioonis (s.t. kui ühel ringhäälinguorganisatsioonil on mitu jaama, siis jaguneb maht jaamati vastavalt tellija soovile). Ühe kampaania korraldamiseks võib vastavalt vajadusele kasutada aga näiteks ka kaks või enam moodulit. Paketi maksumus on 2011. aastal 2.045 eurot, mis ei sisalda helindi (klipi) valmistamist. 

Kokku on ERLil kalendriaastas võimalik pakkuda 12 kampaaniamoodulit. Pakume moodulit terviklahendusena: s.t. mooduli sees kampaania mahtu ringhäälingu-organisatsiooniti ümber paigutada pole võimalik ning mõnest jaamast sootuks loobumine ei muuda mooduli lõpphinda.

UUS! Samas on võimalik täiendava tootena võtta lisamaht nende ringhäälinguorganisatsioonide juures, milles on enam kui üks jaam (Trio LSL, Taevaraadio, Mediainvest Holding). Viimase lahenduse kohta annab lähemat infot ERLi büroo.

ERL-il on sellisest koostööst positiivne kogemus Maanteeameti, Siseministeeriumi, Päästeameti, Integratsiooni Sihtasutuse,Operation Lifesaver Estonia, Teaduskeskusega AHHAA jt partneritega.

ERL tegevbüroo vastab meelsasti kõigile küsimustele. 

erl@online.ee
telefon 5150229